תנאי שימוש - PhoneDo

הצהרה:

  1. המסמך הזה, וכל התכנים של פונדו בכל האתרים, האפליקציות, הפלטפורמות, המסמכים, ועוד. פונים ומתייחסים ומחשיבים את המגדרים באופן שווה למרות שייתכנו נוסחאות הפונות בלשון זכר, או בלשון נקבה, או בכל התנסחות אחרת.
  2. יתכנו כפילויות או התנסחויות שונות באותן הקשרים, או בהקשרים דומים, או בהקשרים שונים. במסמך הזה, ו/או במסמכים אחרים. אך אין בהם כדי לגרוע מזכויות פונדו אלא כדי להוסיף זכויות על פי הפרשנות המורחבת ביותר לטובתה.

עודכן לאחרונה ב- 1 במאי 2020

"כל מבקר ו/או משתמש ו/או עסק ן/או מוקדן ו/או ספק שירות ו/או שותף. שנכנס לאתר ו/או מוריד אפליקציה ו/או נעזר במישרין ו/או בעקיפין על ידי האתר ו/או אפליקציה ו/או פלטפורמה ו/או שירות אחד או שירותים רבים. מצהיר בזאת כי הוא מסכים מרצונו החופשי – וללא שנכפה עליו או הופעלו עליו איזה שהם מניפולציות רגשיות או פיזיות . – לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. וכי המשך הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל בפלטפורמה אחרת הרי היא תחשב כחתימה על הסכמה לכל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ולכל האמור במסמך זה. באם אינו מסכים לאיזה מהתנאים הרי שהוא יסיר את האפליקציה מיידית ויחדל להשתמש בכל פלטפורמה הכלולה במסמך זה או כל פלטפורמה מבית פונדו"
ר. פונדו מוקדים טלפוניים בע"מ ("החברה") הינה חברה פרטית בערבון מוגבל הממוקמת בעיר ירושלים, בישראל.
החברה מחזיקה ומנהלת אתרי אינטרנט, אפליקציות למכשירים ניידים, מאגרי ידע, פלטפורמות, תוכנות, ועוד. בשמות המתחם Phone.do, Phonedo, Fone.do, ועוד. (להלן "האפליקציה"). האפליקציה הינה קניינה הרוחני, ובבעלות בלעדית של החברה.
האפליקציה מספקת מגוון שירותים העומדים לרשות המשתמשים שלה, כולל אך לא רק לחיבור עסקים עם פרילנסרים. עסקים רשאים להשתמש באפליקציה כדי לקבל סיוע, תרגומים ותמיכה במהלך שיחות טלפון. באמצעות האפליקציה והשימוש בה, פרילנסרים עשויים לספק שירותים לעסקים, כולל, אך לא רק, לענות לשיחות, להציע תמיכה ולהכנת תרגומים.
התנאים וההגבלות הנוכחיים יחולו על התנאים שבהם עסקים רשאים להשתמש ולרכוש את השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה ועליהם רשאים פרילנסרים להשתמש באפליקציה כדי להציע, לספק תרגומים ושירותים דומים לעסקים.
תנאים והגבלות אלה חלים על כל המשתמשים, הן עסקים והן פרילנסרים, הן ספקי תוכן, הן נותני שירותים, הן שותפים, או משקיעים. שניגשים לאפליקציה, מורידים, או משתמשים בדרך אחרת, מגישים בקשה לשירותים, מגיבים לכל בקשה שכזו ומספקים את השירותים.
1. הגדרות
למונחים שלהלן, כאשר משתמשים בהם בתנאים ובהגבלות אלה, כולל הרמיזות לעיל, יהיו המשמעויות המפורטות להלן, אלא אם כן ההקשר דורש אחרת:
"עסק" יתייחס לכל עסק, ארגון או ישות המשתמשים באפליקציה לצורך ביצוע בקשות ולקבלת שירותים המוצעים על ידי פרילנסרים.
"חברה" תתייחס ל ר. פונדו מוקדים טלפוניים בע"מ, חברה בערבון מוגבל אשר משרדיה הרשומים נמצאים ברחוב ברוכים 3 ירושלים 9530803 ישראל. ניתן לכנות את החברה גם כ"אנחנו", "אנו", "שלנו" וביטויים דומים אחרים.
"פרילנסר" יתייחס לכל פרילנסר, סוכן או ספק שירות המשתמש באפליקציה כדי להציע ולספק שירותים.
"בקשה" תתייחס לכל בקשה לשירותים ספציפיים שהוצג על ידי העסק באמצעות האפליקציה. הבקשה תוגש על פי ההוראות המפורטות באפליקציה ומטרת הבקשה תהיה להשיג שירותים מפרילנסר מוסמך.
"שירותים" יתייחס לשירותים המוצעים על ידי פרילנסרים באפליקציה. השירותים יכללו, ללא הגבלה, שירותי מענה טלפוני אנושי, תמיכה במכירות ותרגומים חיים במגוון שפות, ועוד.
"תנאים והגבלות" יתייחסו לגרסה האחרונה של התנאים וההגבלות הנוכחיים והיא כוללת את כל התיקונים והתוספים שבוצעו בה מעת לעת.
"משתמשים" יתייחס לכל המשתמשים באפליקציה, כולל העסקים והפרילנסרים. משתמשים מכונים גם "אתה", "שלך" וביטויים דומים אחרים בתנאים והגבלות אלה.
2. אפליקציה
ההורדה, ולאחר מכן השימוש שלך באפליקציה, יהוו את הסכמתך לתנאים ולהגבלות אלה. תנאים והגבלות אלה מהווים הסכם בר-ביצוע וניתן לאכיפה בינך לבין החברה. אתה מאשר כי החברה לא תהיה כפופה לתנאים כלשהם למעט התנאים המפורטים בתנאים והגבלות אלה.
אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, באופן מלא או חלקי, האפשרות היחידה העומדת בפניך היא למחוק ולא להשתמש באפליקציה.
3. זכות שימוש
כדי להיות זכאי להשתמש באפליקציה, בין אם אתה מציע או קונה שירותים, אתה מאשר כי:
– אתה לפחות בן שמונה עשרה (18).
– אינך כפוף למגבלות כלשהן בקנייה או אספקת שירותים באפליקציה, לפי העניין.
– ההורדה והשימוש שלך באפליקציה אינם מתנגשים עם צו, שיפוט, הסכם או מערכת יחסים אליהם אתה מחויב כחוק.
– אם אתה עסק, אתה מאשר שלא נאסר עליך לקבל או לרכוש שירותים אחרים בתחום השיפוט בו אתה מבוסס.
– אם אתה פרילנסר, אתה מאשר שלא נאסר עליך לספק שירותים בתחום השיפוט בו אתה מתגורר.
4. חשבונות משתמשים
כדי להשתמש באפליקציה ולהפיק תועלת מהשירותים, בין אם כעסק או כפרילנסר, תצטרך ליצור חשבון משתמש. יתכן שתידרש למסור מידע אישי, כגון שמך, כתובת דוא"ל, פרטי קשר, פרטי תשלום ונתונים אישיים אחרים ליצירת חשבון המשתמש שלך.
אתה מסכים שמידע שתמסור יהיה מלא, נכון, מדויק ועדכני. אם היה שינוי במידע כלשהו, ​​תעודכן את המידע האישי שנשמר בחשבון המשתמש שלך.
אתה מאשר שחשבון המשתמש שלך הוא אישי, ואסור להשתמש בו על ידי צד שלישי, אלא אם אתה נותן להם הרשאה מפורשת לעשות כן. אתה תהיה אחראי לכל הפעילויות והתקשורת המגיעות מחשבון המשתמש שלך, אלא אם כן אתה מוכיח כי חשבונך נפרץ.
אתה הוא האחראי הבלעדי על אבטחת חשבון המשתמש שלך באמצעות סיסמה חזקה. אם יש לך סיבה להאמין שהסיסמה שלך נחשפה, אתה תפעל באופן מיידי לשנות את הסיסמה שלך ולהודיע ​​לנו על כל הפרות אבטחה אפשריות או שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך.
5. תוכן המשתמש
כמשתמש, יתכן שתוכל לפרסם תוכן באפליקציה, כגון הודעות, תמונות, פוסטים, קטעי וידאו, הקלטות ופוסטים אחרים.
5.1 תוכן מקורי
אתה אחראי באופן בלעדי לכל תוכן שתפרסם באפליקציה. אתה מאשר כי התוכן שאתה מפרסם באפליקציה הוא היצירה המקורית שלך ואינו פלגיאט או מועתק באופן כלשהו מגורם שלישי.
אם התוכן אינו היצירה המקורית שלך, עליך לקבל את כל ההרשאות וההסכמות הנחוצות מיוצר התוכן לפני פרסום תוכן כזה באפליקציה. אתה מבין שאתה עשוי להיות אחראי באופן אישי אם התוכן שאתה מפרסם מפר את זכות צד ג' כלשהו או חוק קניין רוחני.
בהתחשב בתוכן כזה שמועלה על ידי משתמשים, אנו מתנערים מכל אחריות לתוכן המשתמש המתפרסם באפליקציה. איננו יכולים להעניק ערבויות כלשהן ביחס ללגיטימיות, שלמות או איכות תוכן המשתמשים המפורסמים באפליקציה.
5.2 בעלות על תוכן
אתה מסכים שכל התכנים שאתה מפרסם באפליקציה יהיו רכושנו הבלעדי והבלעדי. אנו מחזיקים בכל זכויות הבעלות והקניין הרוחני הקשורים לתוכן המתפרסם באפליקציה, גם אם לאחר מכן התוכן הוסר או נמחק.
עם העלאת או פרסום התכנים באפליקציה, המשתמש המגיש תוכן כזה מסכים כי הבעלות על התוכן תועבר אלינו. כיוון שכך, תהיה לנו הזכות לפרסם, לפרסם, להעלות, לשנות, לשכפל, לשנות, לסחור, להפיץ, למכור, להחכיר, להעביר או להשתמש בדרך אחרת בתוכן המשתמש למטרות האפליקציה, בכל מדיה או צורה של תקשורת בין אם קיימת ובין אם נפתח בעתיד, ללא קבלת הסכמה נוספת וללא הגבלה.
מכיוון שהתכנים שהועלו באפליקציה עשויים להיות מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים וקניין רוחני, המשתמש המעלה יעניק ויעניק לנו את כל זכויות היוצרים והבעלות המתאימה לתוכן.
5.3 זכות להסיר
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, למחוק, או להשבית כל דרך אחרת תוכן שהועלה על ידי משתמש אם התוכן: מפר את החוקים החלים, הוא באיכות ירודה, הוא סורר, לא חוקי, משמיץ או כל בעיה אחרת, כפי שנקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי, או מפר את כל הוראות הכלולות בתנאים והגבלות אלה.
6. שימוש לא מורשה באפליקציה
אתה תהיה אחראי לכל הפעולות, התקשורת, הפרסומים והמחדלים בקשר לשימוש שלך באפליקציה. בעת השימוש באפליקציה, אינך רשאי לבצע או לנסות לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:
• שימוש באפליקציה כדי להפר או להפר כל חוק, תקנה או מדיניות רלוונטיים, כולל כל החקיקה החלה במדינת מגוריו של המשתמש;
• שימוש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי ראויה, או עידוד אחרים להשתמש באפליקציה למטרות כאלה;
• פרסום תוכן בלתי מורשה, משמיץ, בלתי חוקי או בלתי הולם באפליקציה;
• אם עסק, מסרב או משתהה לשלם עבור שירותים שניתנו, ללא הסכמת החברה בכתב מראש;
• אם פרילנסר, מסרב או משתהה לספק שירותים אשר הוזמנו, ללא הצדקה מספקת;
• מכירה, הקצאה או העברה בדרך אחרת של חשבון המשתמש שלך, מבלי שקיבלת את אישור החברה בכתב מראש;
• הפצה של דואר זבל, חומר בלתי רצוי או תקשורת בתפזורת, כמו מכתבי שרשרת;
• העברת כל וירוס או חומר המכיל רכיבים מזיקים למשתמשים או באפליקציה;
• התחזות לאדם או חברה, או להטעות משתמשים בדרך אחרת בזהותך האמיתית במטרה להשיג תועלת לא מורשית או למטרות מטעות;
• איסוף מידע אישי אודות משתמשים ללא הסכמתם החוקית;
• פריצה, פירוק או הנדסה הפוכה של האפליקציה או חלק כלשהו ממנה;
• התחמקות במכוון מלחשוף מידע אישי או מידע רלוונטי לחברה או באפליקציה;
• פגיעה, השמדה, השבתה או פגיעה אחרת של האפליקציה או חלק כלשהו ממנה;
• הצגתך כשותף או עובד של החברה, או להטעות משתמשים או יחידים אחרים ולגרום להם להאמין כי זהו המצב;
• עיסוק בהתנהגות המנוגדת לכוונת תנאים והגבלות אלה.
הרשימה שלעיל התנהלות אסורה באפליקציה אינה ממצה, ויש להשתמש בה לצורך המחשה והפניה, מבלי להתייחס אליה כאל הרשימה המלאה של התנהגות מודעת ולא מורשית.
משתמשים באפליקציה אינם מורשים ליצור קשר או לתקשר זה עם זה מחוץ לאפליקציה ביחס לשירותים המוצעים באפליקציה או לעקוף באמצעות האפליקציה. למען הסר ספק, רכישה או מסירה של שירותים בין משתמשים עשויים להתרחש רק באפליקציה, ולא בשום פלטפורמה אחרת. כל הפרה של התחייבות זו עשויה לגרום להשעיה או ביטול של חשבונות המשתמש המפר.
7. חשבונות עסק
כל עסק המעוניין לרכוש שירותים ימלא בקשה בהתאם להוראות המפורטות באפליקציה. הבקשה תכלול את השירותים המבוקשים, טווח המחירים הרצוי והתאריכים הנדרשים לביצוע השירותים.
כל בקשה של העסק תוגש באפליקציה. לאחר מכן האפליקציה תציג הערכה של העלויות ושל פרילנסר שהפרופיל שלו תואם את דרישות העסק כמפורט בבקשה.
בכדי ליהנות מהשירותים ולהגיש בקשות, העסק מאשר ומציג את הדברים הבאים לחברה:
– המידע שנמסר בחשבון המשתמש של העסק הוא נכון, רלוונטי, עדכני ומדויק, למיטב ידיעת העסק.
– המידע והקריטריונים הרשומים על ידי העסק בבקשה הם מלאים, כדין ואינם מפרים את התנאים וההגבלות הללו.
– לעסק יש את הכספים הנדרשים לרכישת השירותים, בכפוף לבקשה שהוגשה.
– העסק מאשר כי החברה והפרילנסר לא יהיו אחראים לשימוש העסק בשירותים או לתוצאות שהופקו על ידי השירותים או בקשר אליו.
– העסק מאשר כי אם בקשת או רכישת השירות של העסק מפרה כל זכות או התחייבות משפטית מצד שלישי, אנו לא נהיה אחראים.
7.1 תשלום עבור השירותים
עם הגשת בקשה ובקבלה לאחר מכן, העסק יקבל אומדן של עלויות השירותים. האומדן יחושב על פי משך הזמן הצפוי של השירותים. השירותים יחויבו לפי דקת שיחה.
העסק ישלם מראש עבור השירותים במחיר המפורט באומדן המופיע באפליקציה.
אם חשבון העסק אינו מציג יתרה או אם השירותים לא שולמו מראש, ניתן לבטל או למחוק את הבקשה, ללא פיצוי או אחריות.
העסק ישולם מראש עבור השירותים בשיטת תשלום פריפייד, אשר עשויה להיות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או כל דרך אחרת המורשית על ידי החברה. העסק מאשר כי הוא הבעלים או המשתמש המורשה בכרטיס האשראי או בחשבון המשמש לרכישת השירותים.
אם העסק אינו הבעלים של שיטת התשלום שהוגשה, העסק מתחייב שהבטיח את כל ההסכמות החוקיות והנדרשות להשתמש באמצעי תשלום הזה. החברה רשאית לסרב לעבד בקשה אם אמצעי התשלום שנמסר אינו תקף, פג תוקף, לא שמיש או חשוד.
הסכום המופיע באומדן ימשך ויוחזק על ידי החברה עד להשלמת השירותים על ידי הפרילנסר. לאחר השלמת השירותים, האומדן יותאם כך שישקף את העלות בפועל של השירותים, בהתבסס על מספר הדקות של השיחה הרלוונטית. לאחר מכן ישוחררו הכספים לתשלום עבור השירותים לחברה ולפרילנסר, לפי החישוב, והתעריף המוסכם.
7.2 שחרור תשלומים וחיובים
העסק יכבד את כל החיובים בקשר לשירותים, כמפורט באומדן ועלויות לאחר מכן. העסק ישלם את כל המסים והחיובים החלים בקשר לשירותים שנרכשו.
אלא אם כן צוין אחרת על ידינו, אמצעי התשלום והמידע של העסק יישארו בכרטסת הלקוח, באופן מאובטח. לכיסוי תשלומים עתידיים של שירותים.
העסק יהיה אחראי לכל הבקשות המוצעות באמצעות חשבון המשתמש ואמצעי התשלום של העסק. אם אמצעי התשלום של העסק נפרץ או נפגע, העסק מתחייב להודיע ​​לנו מיד דרך האפליקציה ולהמציא אמצעי תשלום חילופי.
7.3 החזרים כספיים
כל התשלומים שמבצע העסק עבור השירותים הינם סופיים ואינם כפופים להחזר כספי. ליתר דיוק, איננו מקבלים בקשה להחזר כספי מהטעמים הבאים: איכות השירותים או בעיות עם הפרילנסר. יתרה שלא נוצלה בחשבון המשתמש של העסק.
עם זאת, ייתכן שעסק יכול לדרג את ביצועי הפרילנסר לאחר השלמת השירותים. החברה משמשת לדירוג העסק ומשובו של הפרילנסר כדי להבטיח איכות ותאימות.
8. חשבונות פרילנסרים
פרילנסרים מצליחים הם בעלי מוטיבציה, מקצועיים, דייקים ואמינים. כדי לבצע בשלימות את השירותים לעסקים, פרילנסרים יציגו את כישוריהם ואת הפרופיל שלהם המביאים לידי ביטוי את ניסיונם וכישורי השפה שלהם באפליקציה.
אנו נשלח התראות לפרילנסרים כאשר הפרופיל שלהם תואם לבקשה. בהתחשב באופי הרגיש לזמן של בקשות, אנו מעודדים פרילנסרים להיענות לבקשות במהירות. מסיבה זו אנו מעודדים פרילנסרים לאפשר "התראות על ידי דחיפה" או בשם "פוש".
לאחר קבלת ביצוע שירותים על פי בקשה, הפרילנסר יעמוד בסטנדרטים הבאים:
– הפרילנסר יענה לבקשה במועד.
– הפרילנסר יבצע את השירותים במיומנות, ויטפל במסירות.
– הפרילנסר יספק את השירותים במסגרת הזמן שצוינה בבקשה.
– הפרילנסר יתקשר בכבוד ובמקצועיות עם העסק לאורך כל ביצוע השירותים.
– הפרילנסר מאשר כי הוא מבצע את השירותים כקבלן עצמאי לעסק ולחברה. וכי שום דבר בתנאים וההגבלות הללו לא יתפרש כיצור יחסי עבודה בין הפרילנסר לחברה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לפרסם או להציג פרופיל של פרילנסר באפליקציה אם נקבע כי הפרילנסר אינו מוסמך, יש לו יותר מדי בקשות שאינן מתבצעות במועד או מספקים שירותים שאינם עומדים בתנאים.
8.1 תשלומים לפרילנסרים
עם השלמת השירותים על ידי הפרילנסר ובהתאם לדרישות, הפרילנסר יהיה זכאי לחלק מהסכם ששילם העסק עבור השירותים. אנו נגיש את התשלום לפרילנסר באופן שהוסכם בין הפרילנסר לחברה.
הפרילנסר יהיה אחראי לתשלום המסים שיוטלו על התשלומים שהתקבלו עבור השירותים, כגון מיסים על הכנסה ומיסוי עצמי.
9. האפליקציה כמתווך
האפליקציה משמשת כמתווכת בין עסקים לפרילנסרים, ומאפשרת לעסקים לרכוש שירותים על ידי פרילנסרים המוצגים באפליקציה. הפרילנסרים המציעים שירותים באפליקציה אינם עובדינו, אלא הם נותני שירותים עצמאיים.
כמתווך, איננו יכולים לשלוט באיכות או באפקטיביות של השירותים הניתנים. אמנם אנו עושים את מירב המאמצים כדי לטפל בבחירת פרילנסרים מיומנים ומקצועיים במיוחד, אך איננו מבצעים את השירותים בעצמנו כך שלא נוכל לשלוט בתוצאת השירותים.
9.1 שיחות שנערכו באפליקציה
מכיוון שהשירותים עשויים לכלול את הפרילנסר שמשתתף בשיחה עם העסק, אנו מבקשים שהמשתמשים לא יתעדו שיחות, תוכן ופעילויות שנערכו באפליקציה, אלא בהסכמתנו המפורשת מראש. אינך מורשה למכור, להחכיר, להעביר, להקצות, להשאיל או לשתף בדרך אחרת את השיחות, התוכן וההודעות שהוחלפו באפליקציה עם צד שלישי כלשהו. אינך מורשה להתיר לצד שלישי להאזין לשיחה, מבלי שקיבלת את הסכמתנו בכתב מראש.
אתה מאשר לנו את היכולת לאחסן, להאזין ולנתח את כל השיחות המתקיימות באמצעות האפליקציה. אנו נשמור גם על הזכות להציג, לאחסן ולנתח הודעות, התראות ודיונים שנערכו באפליקציה. מידע זה עשוי להימסר ולהעביר לצדדים שלישיים על ידי החברה לביקורת או למטרה ספציפית אחרת. תוכן השיחות, ההודעות והדיונים יהיה זמין לנו בכל עת, ואנו מחזיקים בכל זכויות הבעלות על כל תוכן כזה.
10. סכסוכים בין משתמשים
במקרה של סכסוך בין משתמשים, אנו מזמינים את המשתמשים לפתור את המחלוקת בצורה ידידותית ביניהם. אם לא ניתן לפתור את הסכסוך באופן סביר, יש להגיש לנו אותו לבדיקה וטיפול. איננו מחויבים לפתור מחלוקת בין משתמשים, אך אנו נשתמש במאמצים רבים בכדי להבטיח פתרון של סכסוך הדדי, על בסיס העובדות וזכויותיו של כל משתמש תוך שמירה על כבודם של כל הצדדים.
11. זמינות השירות
אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור על מבחר רחב של פרילנסרים כדי לעמוד בדרישות הבקשות שהוגשו, אך איננו יכולים להבטיח כי כל הבקשות יתקיימו במלואן בכל עת. יתכן ולא נוכל לעבד בקשה, באופן מלא או חלקי, בשל אי זמינותם של פרילנסרים או חששות בנוגע לדרישות. אם זה המקרה, אנו נודיע על כך לעסק, ואנחנו עשויים להציע פרילנסר חלופי למילוי הבקשה.
12. קישורים לאתר או לאפליקציות של צד שלישי
האפליקציה עשויה לספק קישורים לאתרים או אפליקציות של צד שלישי. הקישורים לאתרי צד שלישי או אפליקציות המסופקים באפליקציה נועדו אך ורק לנוחות. השימוש שלך באתר או באפליקציות של צד שלישי אינו כפוף לתנאים ולהגבלות אלה. השימוש שלך בקישורים, אתרים או אפליקציות של צד ג 'הוא על אחריותך בלבד וכפוף למדיניות ולתנאים של צד ג'.
13. זכויות יוצרים ונכסים אינטלקטואליים
כל התכנים או חלקם המועלים ו/או המתפרסמים באפליקציה. בין אם הועלו על ידינו בין אם על ידי מי משמשתמשים הקבועים או הזמניים. הרי הם בבעלותנו המוחלטת ועשויים להיות מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. סימני מסחר, או קניין רוחניים.
כל סימני מסחר וקניין רוחני המפורסמים באפליקציה עשויים להיות מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני. כל הזכויות הנוגעות אליו שמורות.
אינך מורשה להעתיק ו/או להדפיס חלקים מהאפליקציה גם לא לצרכים אישיים, לא מסחריים ולמטרות עזר, אלא אם הוסמכת אחרת על ידינו ובכתב. איננו מאשרים להעתקה, להעתקה, לשינוי או להעברת הקניין הרוחני באפליקציה לצד ג ' כלשהו ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.
כל שימוש אחר בתוכן המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט.
14. הצהרות משפטיות
האפליקציה ותכונותיה ניתנות בבסיס "כמות שהוא" ללא אחריות או ערבויות מכל סוג שהוא, כגון אחריות משתמעת, אי-הפרה וכושר למטרה מסוימת, וכל אלה אינם מוגדרים במפורש.
אנו לא מתחייבים שהאפליקציה תניב תוצאה מסוימת ביחס לבקשה או לשירותים. איננו אחראים לכל נושא או קונפליקט הנובעים מהבקשה, השירותים ו/או מהתקשרויות כאלו או אחרות עם עסק, פרילנסר או משתמש אחר.
15. סוגיות טכניות
בעיות טכניות ובעיות אחרות עשויות להיווצר בעת השימוש באפליקציה. בעיות אלה עלולות לגרום להשבתה, עיכוב או סיום השימוש שלך באפליקציה, ואף עלול להקפיא את המכשיר עליו אתה מפעיל את האפליקציה. האפליקציה מנוטרת באופן רציף על מנת להבטיח את תפקודה התקין אך איננו יכולים להבטיח כי השימוש שלך באפליקציה לא יופרע ויתמשך ללא שגיאה בכל עת.
16. אחריות מוגבלת
לא נהיה אחראים לכל נזק, עלויות, הוצאות, הליכים או טענות אחרות הקשורות לשימוש או לחוסר יכולת להשתמש באפליקציה ותכונותיה. אתה מסכים כי השימוש שלך באפליקציה הוא על אחריותך בלבד ועל חשבונך.
ככל שמותר על פי החוק החל, אנו מחריגים את כל האחריות להפסדים, הוצאות, נזקים, תביעות והליכים מכל סוג שהוא, לרבות אך לא מוגבלים לנזקים ישירים, רווחים שאבדו, אובדן הזדמנות, נזקים עונשיים או מקריים, גם אם קיבלנו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה, הנובעים מהשימוש באפליקציה. הדרת אחריות זו נותרת בעינה, ללא קשר לבסיס האחריות, בין אם בחוזה, ברשלנות, בהתנהלות שגויה, באחריות מחמירה או בתיאוריה אחרת של החוק.
17. סיום
אנו עשויים לבטל או לסיים את חשבון המשתמש שלך, בקשה, השירותים, כולו או חלקם, ועם או בלי הודעה, בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו עשויים לסיים חשבון משתמש של עסק אם יש בעיות בתשלום, או אם העסק לא הצליח לשלם את העלויות שיש לשירותים הניתנים לתשלום בתאריך המועד שלהם. ההפסקה לא תשחרר את העסק מחובתו לשלם את הסכומים המגיעים לנו ואת כל הריבית שהצטברה, אם רלוונטי.
אנו עשויים לסיים חשבון משתמש של פרילנסר אם השירותים הניתנים באיכות ירודה, או אם הפרילנסר אינו משתף פעולה או שאינו מקצועי.
אנו לא נהיה אחראים כלפיך בגין סיום או השעיה של חשבון המשתמש שלך, בקשה או של השירותים ולא תהיה לך כל טענה או פנייה אלינו בגין סיום כלשהו, ​​בין אם היא נעשתה עם עילה ובין עם בלי עילה.
אתה רשאי לסיים או לבטל את חשבון המשתמש שלך בכל עת על ידי שליחת הודעה על כך בהתאם לתנאים ולהגבלות אלה. חשבון המשתמש שלך יסתיים מיידית עם קבלת הודעתך.
כל ההוראות השוטפות בתנאים והגבלות אלה ישרדו את סיום חשבון המשתמש שלך, כולל אך לא מוגבל להוראות, בעלות על תוכן, הצהרות משפטיות, ומגבלות אחריות.
18. הסכם כולל
תנאים והגבלות אלה, יחד עם כל מסמך המוזכר כאן, מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו ביחס לנושא שבדבר. תנאים והגבלות אלה יהיו מעל כל משא מתן בעל פה והסכמים קודמים בינך לבינינו בנוגע לנושא כזה.
19. יכולת רב-גוניות
אם הוראה כלשהי בתנאים ובהגבלות אלה אינה מוחלטת או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות תקפה, הפרשה הנדונה תנותק מתנאים והגבלות אלה. יתר ההוראות יישארו בתוקף, מחייבים וישימים.
20. ויתורים
אם לא אנו מממשים או מעכבים כל זכות או הרשאות על פי תנאים והגבלות אלה, לא יתפרש או יתפרש כוויתור על זכויותינו.
21. בחירת חוק ושכר
תנאים והגבלות אלה כפופים לחוקי ישראל. לבתי המשפט המוסמכים הנמצאים בישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לתוקף, לפרשנותם ולביצועם של השירותים ולכל נושא המכוסה בתנאים והגבלות אלו.
22. אירועי כוח עליון
אירועי כוח עליון הם סיטואציות בלתי צפויות וחמורות שמעבר לשליטתנו הסבירה, הכוללות מלחמות, מעשי ממשל, הוריקנים, מגפות, שיטפונות או אסונות טבע אחרים. התחייבויותינו על פי תנאים והגבלות אלה יושעו למשך זמן של אירוע כוח עליון. אם אירוע כוח עליון נמשך למשך זמן סביר, כפי שנקבע על ידינו לפי שיקול דעתנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים כל בקשה, שירותים, חשבון המשתמש שלך או גישה לאפליקציה ללא אחריות.
23. הודעות
אתה יכול לשלוח לנו כל הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות האפליקציה. אתה עשוי לקבל הודעות בנוגע לאפליקציה, לחשבון המשתמש שלך, לשירותים ו/או לבקשה. הודעות אלה יישלחו אליך בדוא"ל או באמצעות הודעה באפליקציה.
בהתחשב בכך שאנו עשויים לתקשר אתך באמצעות הדוא"ל, אתה אחראי לספק את כתובת הדוא"ל שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שציינת אינה חוקית, כל הודעה שתישלח לדוא"ל זה תיחשב כנתונה ונמסרת כראוי. יתכן כי הודעה מאתנו תופיע בתיקיית דואר זבל, ואתה מסכים כי מחובתך לבדוק את התיקייה באופן רציף על מנת להימנע מאי קבלת הודעה מאתנו במועד.
24. עדכונים
אנו עשויים לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתנו. הגרסה האחרונה של תנאים והגבלות אלה תהיה זמינה לבדיקה באפליקציה. אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות מעת לעת בכדי להבטיח היכרות עם הגרסה האחרונה.

יחסי עובד מעביד.

1. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מצהירים בזאת כי לא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד בינם לבין פונדו.
2. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, לא יוכלו לא עתה ולא בעתיד לקבל זכויות סוציאליות, או אחרות של עובד.
3. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מצהירים בזאת כי התשלומים שהם מקבלים מפונדו מהווים תמורה מלאה סופית וכוללת בגין שירותי נותן השירות והם לא יהא זכאים לקבל כל תמורה או תשלום נוסף מכל סוג או מין שהוא. יובהר בעניין זה, שאם תבוא בעתיד טענה או תביעה מצדם לתשלום זכות סוציאליות כלשהי כעובד שכיר, יש לראות בתשלומים שקיבלו כתשלומים שכוללים את מלוא הזכויות – ובפרט נסיעות ודמי הבראה – וממילא יש לראות בפער התמורה העודף שקיבל כנותן שירות ככזה שיש לקזזו עם הזכויות שהיה זכאי להם, לו יקבע שהוא זכאי.
4. הסכם זה מהווה הסכם קבלני למתן שירותים, ובתור שכזה הינו מסדיר באופן בלעדי את כל תנאי ההתקשרות בקשר למתן השירותים וכל הכרוך בכך.
5. הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים והוא בא במקום כל חוזה, הסדר, הסכם, משא ומתן, חילופי דברים, הבנה, התחייבות או מצג אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה.
6. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מצהירים בזאת כי ידועים להם דרישות התפקיד והכישורים הנדרשים לשם ביצוע תפקידם וכי יש להם את הידע, הכישורים, הניסיון והמיומנות לצורך מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, ולשביעות רצון המשתמשים והלקוחות והספקים והשותפים האחרים.
7. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מצהירים בזאת כי אין כל מניעה חוזית ו/או משפטית להתקשרותם בחוזה זה ו/או למילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר.
8. המשתמשים והלקוחות והספקים והשותפים מצהירים בזאת כי אין להם מניעה לתת שירות לגורמים אחרים, ובלבד שהם לא מתחרים במזמין באופן כלשהו.
9. המשתמשים והלקוחות והספקים ונותני השירות מתחייבים בזאת לעמוד בנהלי החברה בהתאם לכל הכתוב במסמך זה וכן לכל העדכונים שיתווספו בו מעת לעת.
לנספח נהלים שמצורף להסכם זה, ואשר יעודכן מעת לעת.10. המשתמשים והלקוחות והספקים והשותפים מתחייבים בזאת לבטח את שכרם בביטוח אבדן כושר עבודה או קרן פנסיונית הכוללת מרכיב אבדן כושר עבודה. פונדו תהא רשאית לקבל לידיה אסמכתאות מעת לעת לוודא את קיומו של הביטוח.
תשלומים
1. פונדו תגבה המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, 10% עמלה על כל תשלום שהיא גובה או משלמת. להלן עמלת פונדו.
2. כל התשלומים מועברים על ידי פונדו לספק תשלומים אשר יאפשר משיכת הסכומים במגוון צורות אפשרויות ומטבעות.
3. פונדו אינה אחראית למחלוקות ו/או טעויות שיתגלעו בין המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, לבין ספקי התשלומים.
4. כל העמלות שייגבו על ידי ספקי התשלומים וכן הפרשי ההמרות יחולו אך ורק על המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים,
5. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מחויבים בזאת להמציא לספק התשלומים על פי דרישתו כל מסמך שיבקש על מנת שיוכל לספק את השירות.
6. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, יישאו בכל תשלומי העמלות והפרשי ההמרות בכל תשלום שיבצעו או יפקידו לפונדו.
מיסים
1. ר. פונדו מוקדים טלפוניים בע"מ היא חברה ישראלית. ומחויבת בכל חוקי המס לפי הדין הישראלי.
2. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, של פונדו מודעים לכך שלא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד עם פונדו.
3. פונדו אינה מנקה מס במקור. אולם ככל שתידרש לכך תבצע כן כחוק.
4. פונדו אינה מנקה תשלומי מע"מ מתשלומים שהיא מעבירה למשתמשים ולקוחות וספקים ושותפים. אולם ככל שתידרש לכך תבצע כן כחוק.
5. פונדו אינה מנקה תשלומי ביטח לאומי. מתשלומים שהיא מעבירה למשתמשים ולקוחות וספקים ושותפים. אולם ככל שתידרש לכך תבצע כן כחוק.
6. כל הסכומים שפונדו משלמת לספקיה הם תשלומי נטו לפני תשלום המס.
7. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מצהירים בזאת כי הם אחראיים לדווח לרשויות המס השונות במדינת תושבות המס שלהם על כל הכנסותיהם והוצאותיהם בכל הקשר על חברת פונדו.
8. פונדו עשויה לבקש בכל רגע נתון אישור על פטור מניקוי מס במקור ולהחזיק כספים עד להמצאת האישור כדין.
9. המשתמשים השונים, והלקוחות, והספקים, והשותפים, והמוקדנים, והעסקים, מתחייבים למלא במלואן את כל חבויות המס כדין.
10. פונדו תגבה תשלומי מע"מ כדין מכל משתמש ולקוח וספק ושותף ישראלי על שירות או מוצר שירכוש דרכה